Aktiviter


Pågående Skogsbruksprojekt:


Karl Gustav


Renovering av skogsdamm för att restaurera möjlighet till kvävefälla
Underhåll av skogsbilsväg


Slutavverkning ca 4ha
Röjnings av 12årig skog


Skog och Hav i väst

org nummer 740909-4997
Södra Flundregatan 51a
42658
Sverige