Aktiviter

Pågående Skogsbruksprojekt:

Karl Gustav

Renovering av skogsdamm för att restaurera möjlighet till kvävefälla

Underhåll av skogsbilsväg

Slutavverkning ca 4ha

Röjnings av 12årig skog